1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności i cookies (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych gromadzonych podczas korzystania ze strony internetowej www.glutenvita.pl (dalej jako „Strona internetowa).

Podczas korzystania ze strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Danymi osobowymi są wszystkie te dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. W niniejszej Polityce Prywatności będziemy dla ułatwienia definiować Państwa jako “Kupujących” lub “Użytkowników”. Polityka Prywatności wyjaśnia jakie dane zbiera Administrator, do czego i w jakim celu je wykorzystuje oraz w jaki sposób się to odbywa.

2. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej jest: Bartosz Zuzela, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Zuzela Holist, pod adresem ul. Leśna, nr 2a, lok. 4, 32-080 Zabierzów, nr NIP: 7372148642, REGON: 123041720. ; zwanym dalej „Administratorem”

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

  1. adres korespondencyjny – ul. Leśna, nr 2a, lok. 4, 32-080 Zabierzów,
  2. adres poczty elektronicznej: [email protected]

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Kupującego w stronie internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi przez czas przetwarzania danych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

4. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na strony internetowej jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, dalej „Kupujący” (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w celach:

Administrator przetwarza Dane osobowe Kupujących w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  1. promocji usług/produktów Administratora kierowanych do Użytkowników zapisanych na newsletter lub którzy wyrazili innego rodzaju zgodę na kontakt handlowy, w ten sposób, że podane adresy e-mail Użytkowników zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i Instagram) tzw. menadżerareklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub partnerów Administratora, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że Użytkownicy są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto).
  2. promocji usług/produktów kierowanych do innych osób, niż Użytkownicy zapisani na newsletter lub którzy wyrazili innego rodzaju zgodę na kontakt handlowy, w ten sposób, że podane adresy e-mail Użytkowników zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i Instagram) tzw. menadżera reklam, a następnie na ich podstawie Meta tworzy grupę użytkowników podobnych, do których kierowana jest reklama utworzona przez Administratora lub partnerów Administratora, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że ww. osoby są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto).

Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook, a w szczególności pod poniższymi linkami: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

• PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
W trakcie korzystania ze Strony internetowej mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy śledzenia.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podczas pierwszej wizyty Użytkownika w Stronie internetowej wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies lub zgodę na wykorzystywanie wybranych plików cookies. Klikając w przycisk „Wyrażam zgodę”, „Zgoda”, „Zgadzam się” lub równoważny Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookies lub wybranych plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik ma możliwość późniejszego wyłączenia plików cookies, mimo wyrażonej zgody, zgodnie z ustawieniami wykorzystywanej przez niego przeglądarki. Użytkownik może nie wyrazić zgody na stosowanie plików cookies– klikając w przycisk „Nie wyrażam zgody”, „Nie zgadzam się” lub równoważny. W takiej sytuacji wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

Każdy Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies, na zasadach opisanych w punkcie „zarządzanie ustawieniami cookies” poniżej. Administrator zastrzega, że może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej Użytkownik może również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. W tym przypadku pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następującym celu:

Facebook Pixel

Strona internetowa korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. W celu kierowania spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook w stosunku do Użytkownika, Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, które w sposób zautomatyzowany gromadzi informacje o zachowaniu Klienta w Stronie internetowej i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ramach ww. narzędzia nie pozwalają Administratorowi na identyfikację użytkownika, jednak mogą być one wykorzystywane bezpośrednio przez Facebooka w postaci łączenia ich z innymi informacjami zebranymi przez Facebooka i wykorzystywane do celów marketingowych. Każdy użytkownik może z poziomu ustawień plików cookies dostępnych w Stronie internetowej wyrazić zgodę, bądź nie wyrazić zgody na używanie w jego przypadku Pixeli Facebooka. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych przez serwis Facebook) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Google Ads

Strony internetowej posiada podpięte kody usług Google Ads, które używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. Ww. narzędzie reklamowe umożliwia Administratorowi promowanie Strony internetowej w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych należących do podmiotów trzecich. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetlane są reklamy na postawie zainteresowań poprzednich wizyt Użytkownika w oparciu o odwiedzane wcześniej strony internetowe. Dalsze przetwarzanie danych w tym celu następuje, jeśli Użytkownik wyraził zgodę Google na wykorzystywanie informacji z indywidualnego konta Google w celu personalizacji reklam. W ww. sytuacji, jeśli Użytkownik jest zalogowany podczas korzystania ze Strony internetowej w serwisie Google, Google wykorzystuje dane Użytkownika w połączeniu z danymi pochodzącymi z Google Analytics w celu stworzenia grup docelowych używanych do remarketingu na różnych urządzeniach. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania wyświetlania reklam w ten sposób oraz plików cookies wykorzystywanych do remarketingu za pomocą Menedżera preferencji reklam https://adssettings.google.com/authenticated. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies na potrzeby marketingu z poziomu Strony internetowej .

Więcej informacji na temat Google Ads można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=pl

Zarządzanie ustawieniami cookies

Kupujący może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby cookies nie były zachowywane na urządzeniu Kupującego, oraz by Kupujący był każdorazowo pytany o zgodę przed aktywacją cookies. W każdej chwili Kupujący może także usunąć cookies, które zostały ponownie aktywowane.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

lub korzystając z funkcji “Pomoc” w przeglądarce wykorzystywanej przez Kupującego.

Administrator zastrzega, że dezaktywacja Cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalności na Stronie internetowej Administratora.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od Administratora wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych..

Czas przetwarzania danych może zostać wydłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub podlegają anonimizacji.

Dane Kupujących i będą przechowywane przez następujący okres:

6. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów teleinformatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w szczególności niżej wymienionym podmiotom takim jak:

Współadministrowanie będzie miało miejsce zwłaszcza w sytuacji:

Targetowania podstawowego obejmującego grupę użytkowników docelowych dookreślonych na podstawie dostępnych kryteriów targetowania związanych z tymi użytkownikami w celu dotarcia do grupy odbiorców, którzy prawdopodobnie będą zainteresowani reklamą i dostarczenia im bardziej odpowiednich treści reklamowych – w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych wynikających z wyboru odpowiednich kryteriów targetowania i wyświetlania reklamy grupie docelowej oraz przetwarzania danych osobowych przez dostawcę mediów społecznościowych w celu informowania podmiotu targetującego o wynikach kampanii targetowania;

Targetowania za pomocą pixeli – w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych i przekazywania ich za pomocą pikseli, jak również w odniesieniu do dopasowania i późniejszego wyświetlania reklamy użytkownikowi mediów społecznościowych oraz w odniesieniu do wszelkiego udzielania informacji związanych z kampanią targetowania.

7. ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Strona internetowa może zawierać łącza do innych witryn pozostających poza kontrolą Administratora i nieobjętych niniejszą Polityką. Jeśli Kupujący uzyskuje dostęp do takich witryn za pomocą dostarczonych łączy, operatorzy tych witryn mogą gromadzić informacje wykorzystywane później zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od niniejszej Polityki. Takie witryny zewnętrze dysponują własnymi politykami prywatności, zaś Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z takimi politykami.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Przy prowadzeniu Strony internetowej Administrator korzysta z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, będące międzynarodowymi przedsiębiorstwami technologicznymi, a niektóre z nich mogą przekazywać dane osobowe Kupujących poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania danych osobowych Kupującego poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, np. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że kraje te zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.

9. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Każdy z Kupujących, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Administrator może poddawać bieżącej analizie dane osobowe Użytkowników, w tym, subskrybentów newslettera oraz Klientów w celu określenia przez Administratora preferencji Użytkowników, co posłuży do dokładnego określenia preferencji Użytkowników oraz pozwoli na jak najlepsze dopasowanie treści w Stronie internetowej oraz na profilach Administratora w mediach społecznościowych do potencjalnych odbiorców, a także kierowania do Użytkowników zindywidualizowanego przekazu reklamowego oraz wiadomości za pośrednictwem e-mail. Poddawane analizie mogą być ponadto dane takie jak: transakcje dokonywane przez Użytkowników w ramach Strony internetowej, a także ich aktywność w ramach Strony internetowej. Ponadto analizie może być poddawana aktywność Użytkowników korzystających z profili w serwisie Facebook oraz Instagram Administratora, w sposób zautomatyzowany dzięki narzędziom zapewnionym przez firmę Meta. Ww. analizy będą ponadto dokonywane przez dostawców usług, w tym firmę Meta, Shopify oraz Google. Administrator podkreśla, że ww. zautomatyzowane przetwarzanie nie będzie wywoływało wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływała na sytuację, prawa lub wolności Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec profilowania.

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator okresowo może aktualizować niniejszą Politykę. Kiedy tak się stanie, zmiany zostaną opublikowane na stronie Stronie internetowej. Jeśli Kupujący nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, powinien zaprzestać korzystania ze Strony internetowej.